Image for post
Image for post

Sportmarketinggoeroe Deef Ogilköpjes van Nuke: ‘Zonder publiek is er geen cent aan atletiek te verdienen. Daarom hebben wij een atleetloze loopschoen ontwikkeld, waarmee je als organisatie flink op startgelden bespaart. De Nuke Zatopek (zie afbeelding links, red.) loopt de marathon geheel autonoom net binnen de twee minuten, waardoor er zeeën van reclameruimte ontstaan voor penisvergroters, testosteronelixers, tattoostudio’s, designerkutklinieken, gendopingcapsules, cryogene alzheimertherapeuten en wat dies meer zij. Vlak voor de huldiging transformeert de Nuke Zatopek zichzelf in een hossend podiumbeest (zie afbeelding rechts, red.) dat úúúrenlang de pr-dames en de belendende percelen met champagne nathoudt. Na deze feestelijke overwinningsroesejaculatie hoeft de Nuke Zatopek slechts een uurtje aan de snellader te liggen om klaar te zijn voor het volgende event. What the heck? Nuke Zatopek!’

More marketing wisdom here:

Written by

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store