Honeywell, I blew up the qubits!

‘Chriet, wederom een urgente vraag van trouwe volger Jan Pieter de Vries uit Urk. Waarom is tech news altijd zo dodelijk saai?’
Techgoeroe Chriet Kopjes: ‘Dat komt, Jan Pieter, door de duffe bedrijfsnamen. Ik raad de sector aan een voorbeeld te nemen aan Honeywell. Kijk, daar kunnen wij techgoeroe’s iets mee. Zo werk ik momenteel aan Honey Welley (‘Honey Welley, how you thrill me, a-ha, Honey Welley, nearly kill me, a-ha, Honey Welley’), een deepfake video op basis van bovenstaande hit van Abba. Tweehonderd miljoen views op Youtube en zeshonderd miljoen op TikTok, voor minder doe ik het niet.’ ;)

Honeywell, I blew up the qubits!

‘Honeywell, a business known to most folks mainly for its thermostats, claims to have achieved a breakthrough in quantum computing. Its ion trap quantum computer made a big leap.’

Quantum teletransport yourself to more quantum information here!

Written by

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store